Vastaukset yrityskehittäjiin liittyvään tarjouspyyntöön

12.8.2013

TEKEL Oy julkaisi 1.7.2013 julkisten hankintojen HILMA-palvelussa ilmoituksen, jossa pyydetään tarjouksia yrityskehittäjiltä yritysanalyysien tekijöiksi. Oheisessa liitteessä on vastauksia tarjoajien esittämiin tarkentaviin kysymyksiin.