Suomen Teknologiakeskusten Liitto Tekel ry ajaa alas toimintansa

25.2.2014

Suomen Teknologiakeskusten Liitto Tekel ry on päättänyt lopettaa toimintansa. Taustalla on toimintaympäristön voimakas muutos, jonka vuoksi myös teknologiakeskusten, tiedepuistojen sekä muiden innovaatiotoimijoiden yhteistyötä on rakennettava uudelta pohjalta. Tekel-verkoston kolmen rahoituskauden ajan menestyksekkäästi toteuttama kansallinen osaamiskeskusohjelma OSKE päättyi vuonna 2013. Tekel-verkosto on OSKE-toiminnassa ollut erinomainen kansallisen yhteistyön alusta. Nyt innovaatio-ohjelmissa ollaan siirtymässä kansallisesta yhteistyöstä alueelliseen toimintaan, jonka vuoksi kehityshankkeet ovat pirstoutumassa vaikuttavuuden kustannuksella. Lisäksi monet jäsenkeskukset eri puolella Suomea ovat organisoitumassa uudelleen, mikä lisää edelleen tarvetta uudenlaisen yhteistyöalustan rakentamiselle.

Suomen Teknologiakeskusten Liitto Tekel ry on ollut suomalaisten teknologiakeskustoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto, johon kuului vuoden 2013 lopussa 25 jäsentä, pääosin yliopisto- ja korkeakoulukaupungeissa. Tekel ry on ollut luotettava ja johdettavissa oleva verkosto, jonka operatiiviset yhtiöt ja niiden osaava henkilöstö ovat toimineet pitkäjänteisesti ja systemaattisesti alueen alueidensa kasvukykyisten ja osaamisintensiivisten yritysten kehittämisessä. Tämän vuoksi Tekel ry:n jäsenyhtiöillä onkin ollut keskeinen rooli alueidensa innovaatiotoiminnassa.  

1980-luvun lopulla perustettu Tekel kokosi vaiheittain piiriinsä Suomessa 1990-luvulla nopeasti kehittyneen teknologiakeskusverkoston aktiiviset toimijat.  Alkuvuosien painopisteenä oli infrastruktuurin kehittäminen ja tilojen rakentaminen. Teknologiakeskusverkoston kasvaessa Tekelin toiminnassa painottui kansallisten kehittämishankkeiden valmistelu ja toteutuksen koordinointi. Pitkäkestoisin ja merkittävin hanke on ollut Osaamiskeskusohjelma OSKE, jonka toteutuksessa lähes 20-vuotisen toimintakauden aikana Tekel ja sen jäsenverkosto ovat olleet keskeisessä asemassa. Muita merkittäviä hankkeita ovat olleet mm. TULI (Tutkimuksesta liiketoimintaa), EU-lähtöinen EEN(Enterprise Europe Network) -ohjelmat, OSKE-toiminnan kansallinen kehittämishanke, PK-yritysten kansallinen kehittämishanke YRKE ja yhdessä Teknologiateollisuus ry:n kanssa toteutettu TRIOPlus-hanke. Kaikki Tekelin toteuttamat hankkeet ovat olleet vaikuttavuudeltaan erinomaisesti toteutettuja. 

Myöhemmin Tekel profiloitui teknologiakeskustoiminnan edunvalvojana ja edistäjänä sekä kansallisten kehittämisohjelmien koordinoijana. Tekel on toiminut myös kanavana ulkomaisiin teknologiakeskusverkostoihin, joista merkittävin on International Association of Science Parks IASP. 

Teknologiakeskukset kehittävät edelleen yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa kansainvälisesti vetovoimaisia innovaatioympäristöjä tavoitteenaan osaamisintensiivisen liiketoiminnan ja kasvuyritysten synty, kasvu ja kansainvälistyminen. Ne tarjoavat asiakkailleen kasvuun aktivoivan innovaatio- ja toimintaympäristön, yrityskehityspalveluja, ohjelma- ja hankeyhteistyötä sekä avainkontakteja ja verkostoyhteyksiä. 

Osaamiseen ja innovaatioihin pohjautuvien kasvuyritysten tarve kehittyville innovaatioympäristöille kasvaa edelleen voimakkaasti. Teknologiakeskusten ja tiedepuistojen tuoma konkreettinen lisäarvo yrityksille niin alueilla kuin valtakunnallisesti että kansainvälisesti on tunnustettua.  

Teknologiakeskusten ja tiedepuistojen panostukset yritysten hyväksi jatkuvat Suomessa, riippumatta Tekel ry:n toiminnan lopettamisesta.    

Lisätiedot:

Suomen Teknologiakeskusten Liitto Tekel ry
hallituksen puheenjohtaja Jari Lauronen
puh. 050 572 3733 

jari.lauronen@carelian.fi