Tilaukset


Lisätietoja
saat tarvittaessa TEKELin viestinnästä, kts. yhteystiedot.


Nykyisessä kilpailuympäristössä myös pk-yritysten on yhä enemmän haettava markkinoita ja partnereita muualta kuin Suomesta. Teknologioiden monimutkaistuminen ja markkinoiden syvempi pirstaloituminen ajavat etsimään kysyntää kansainvälisiltä markkinoilta.

Pk-yritykselle kansainvälistyminen on yleensä suuri mutta samalla yritystä kehittävä ponnistus. Partnereiden löytäminen, jakeluverkon pystytys, mahdollisen EU-rahoituksen hakeminen, tuotesuoja ja  monet muut kysymykset vaativat vastauksia, joiden etsiminen
omin voimin on työlästä. 

Tuleva EU:n tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden puiteohjelma - Horisontti 2020 - tarjoaa pk-yrityksille aivan uudenlaisia kasvun ja kansainvälistymisen väyliä. Nyt ohjelman ensimmäisten hakujen alla teknologiakeskus- ja EEN -verkostoilla on tuhannen taalan paikka tiivistää yhteistyötä, jotta uuden ohjelman tarjoamat mahdollisuudet realisoituisivat myös Suomen pk-sektorin hyväksi.

 

Jaakko Helenius
toimitusjohtaja
Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKEL

 
Paluu sivun alkuun