TEKEL-verkosto kumppanina

Yritysrajapinnassa, valtakunnallisesti


TEKEL-verkosto on suomalaisten teknologiakeskustoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Sen 31 jäsenkeskusta toimii tiiviisti yritysrajapinnassa: TEKEL-keskusten operatiivinen vaikutus ulottuu 14 100 yritykseen, joista 2200 toimii teknologiakeskuksissa. Lisäksi verkoston yhteydessä toimii 17 teknologiahautomoa.

Verkosto kehittää aktiivisesti teknologiakeskustoimintoja, jotta Suomeen syntyisi kansainvälisesti vetovoimaisia innovaatioympäristöjä. TEKEL-verkoston teknologiakeskuspalvelujen kautta eri toiminnoille ja hankkeiden toteutukselle voidaan muodostaa valtakunnallinen kattavuus.

TEKELin hallitus koostuu verkoston jäsenten edustajista eri puolilta Suomea. Myös jaostot ovat keskeisessä roolissa teknologiakeskustoiminnan kehittämisessä. Ne mm. valmistelevat eri toimintoihin liittyviä, verkoston yhteisiä toimenpiteitä.

Keskeinen verkostoyhteistyön ja -johtamisen työkalu on TekelNYT, verkoston sähköinen foorumi, joka toimii niin keskustelu- ja tiedotuskanavana kuin raportointi- ja arkistointityökalunakin.

Esimerkkejä viime vuosien hankeyhteistyöstä ovat mm. Osaamiskeskusohjelma, vuoden 2008 alusta käynnistynyt Enterprise Europe Network -yhteistyö, Teknologiateollisuuden TrioPlus-hanke sekä PK-yritysten kansallinen kasvuohjelma. 


Toimiva ja tavoittava verkosto


Keskeisesti OSKEssa mukana


Kansallisella Osaamiskeskusohjelmalla (OSKE) tuetaan alueellisia vahvuuksia, alueiden erikoistumista ja osaamiskeskusten välistä yhteistyötä. Ohjelmaa toteuttaa 13 kansallisesti merkittävää osaamisklusteria ja 21 osaamiskeskusta eri alueilta.

TEKEL-jäsenkeskukset ovat olleet tiiviisti mukana Osaamiskeskusohjelman toteutuksessa ohjelman alusta saakka. Käytännössä suurin osa TEKEL-jäsenistä ja -teknologiakeskuksista toimii omien alueidensa Osaamiskeskuksina.

(Katso lisätietoa myös OSKEn verkkosivuilta.)


TEKEL moderaattorina Yritys-Eurooppa-verkostossa


TEKEL toimii Enterprise Europe Network – Yritys-Eurooppa -verkoston teknolgiansiirtopalvelun ja puiteohjelmatiedotuksen moderaattorina. Teknologiansiirtopalvelu tarjoaa pk-yrityksille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden hakea yhteistyökumppaneita yli 40 maasta mm. teknologian ostoon tai myyntiin, tuotantoyhteistyöhön, tuotekehitykseen ja lisensointiin liittyen. Puiteohjelmatiedotus toteutetaan yhteistyössä Suomen EU-T&K-sihteeristön kanssa.

Suomessa verkostoa koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Kumppaneina yhteistyössä ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Helsingin seudun kauppakamari, TEKEL, Licentia Oy, Technopolis Ventures Oy, Turku Science Park Oy sekä Hermia Yrityskehitys Oy.

(Katso lisätietoa Enterprise Europe Network -verkostosta.)


Päivitetty 10.3.2011

 

Kuva: Oulu Innovation Oy.

Kuva: Kuopio Innovation Oy.

Kuva: TEKEL.

Paluu sivun alkuun