Teknologiakeskustoiminta

Vetovoimaisia innovaatioympäristöjä

Teknologiakeskukset edistävät teknologiaintensiivisen liiketoiminnan ja kasvuyritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä. TEKEL-keskukset tarjoavat asiakkailleen

  • kasvuun aktivoivan innovaatio- ja toimintaympäristön
  • yrityskehityspalveluja
  • asiakkaan tarpeiden mukaan muuntuvaa toimitilaa
  • ohjelma- ja hankeyhteistyötä, sekä
  • avainkontakteja ja verkostoyhteyksiä.

Kontakteja & verkostoja

Keskeisessä roolissa teknologiakeskustoiminnassa ovat verkostoyhteistyö sekä kontaktit. Teknologiakeskukset toimivat aktiivisesti erilaisissa asiantuntija- ja toimialaverkostoissa. Ne ovat tiiviisti mukana mm. kansallisen Osaamiskeskusohjelman (OSKE) toteutuksessa.

Teknologiakeskusten menestys perustuu niiden asiakkaiden menestykseen. Oleellista onkin se, että verkostot ja kontaktit tuodaan asiakasyritysten käyttöön ja konkreettiseksi hyödyksi heidän liiketoimintansa kehittämiseen.


Toiminnan kansallinen näkökulma


Suomalainen teknologiakeskustoiminnan avaintekijöitä ovat tutkimuspohjainen teknologia, erikoistuminen huippuosaamisalueille, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö sekä verkostoituminen. Laajemmin tarkasteltuna toiminta edistää

  • yrittäjyyttä
  • työllisyyttä
  • alueiden kehittymistä sekä
  • kansainvälistä kilpailukykyä.

Päivitetty 27.12.2012

 

Kuva: Foodwest Oy.

Paluu sivun alkuun