OSKE

OSKEn avulla huippuosaamisesta liiketoimintaa ja
uusia työpaikkoja


Osaamiskeskusohjelma (OSKE) on valtioneuvoston vahvistama erityisohjelma. Ohjelmakaudella 2007–2013 ohjelmaa toteutetaan aluelähtöisellä klusterimallilla.

Ohjelma perustuu alueiden kansainvälisesti korkeatasoisen osaamisen hyödyntämiseen. OSKE-ohjelmalla tuetaan alueellisia vahvuuksia, alueiden erikoistumista ja osaamiskeskusten välistä yhteistyötä.

Kansallista ohjelmaa toteuttaa 13 kansallisesti merkittävää osaamisklusteria ja 21 osaamiskeskusta eri alueilta.

Lue lisää OSKEsta verkkosivulta www.oske.net.


TEKEL-verkosto keskeisessä roolissa OSKE-ohjelman toteutuksessa


TEKEL-jäsenkeskukset ovat olleet tiiviisti mukana Osaamiskeskusohjelman toteutuksessa ohjelman alusta saakka. Käytännössä suurin osa TEKEL-jäsenistä ja -teknologiakeskuksista toimii omien alueidensa Osaamiskeskuksina.

TEKEL-jäsenkeskukset toimivat yksittäisten Osaamisklusterien vetovastuullisina tahoina valtaosassa klustereista.

TEKELin toimitusjohtaja Jaakko Helenius toimii pysyvänä asiantuntijana OSKE-työryhmässä.Lisätietoa


Lue lisätietoa myös

Päivitetty 27.12.2012

 
Paluu sivun alkuun