TRIOplus

TRIOplus nostaa esiin yritysten mahdollisuudet


TRIOplus-hankkeen tavoitteena on 800 yritysaktivointikäyntiä kolmen vuoden aikana. Käynnit johtavat satoihin kasvu- kehitys- ja kansainvälistymishankkeisiin toimialan yrityksissä. Lisäksi tarjotaan apua taloudellisissa vaikeuksissa oleville, muuten terveille yrityksille, jolloin noin sadan yrityksen arvioidaan ohjautuvan TMA-palveluiden käyttäjäksi.


Hankkeen vastaava toimija on Teknologiateollisuus ry. Teknologiateollisuus myös sekä kokoaa tarpeita yrityksiltä että välittää tietoa toimialasta  ja aktivointitoimenpiteistä yrityksille.

TRIOplus-hanke perustuu vahvasti alueelliseen toimintaan ja alueellisten yhteyshenkilöiden aktivointitoimintaan yrityksissä. Alueellisesta toiminnasta vastaa Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKEL ry. Taloudellisessa murrosvaiheessa olevien yritysten kumppanina hankkeessa toimii TMA Finland.

Hankkeen painotukset on johdettu paitsi yritysten odotuksista myös vuoden 2009 lopussa päättyneen TRIO-ohjelman aikana esiin nousseista painotuksista ja loppuarvioinnin tuloksista. Teknologiateollisuus ry jatkaa aktivointitoimintaa yhteistyössä TEKELin ja TMA Finlandin sekä useiden muiden kumppaneiden kanssa. Yhteistyön kautta yritykset saavat keskitetysti käyttöönsä toimialan parhaat palvelut.

Hankkeen yrityskehittäjät ottavat yhteyttä 800 yritykseen, joiden kanssa käydään läpi heidän nykyinen tilanteensa ja pohditaan kehittämismahdollisuuksia. Alkuvaiheen jälkeen yrityksille on tarjolla useita erilaisia vaihtoehtoja, jotka tukevat yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä tai terveyttämistä.

Kolmen vuoden aikana noin sadan yrityksen arvellaan etenevän kehittämistyössään pitemmälle menevään vaiheeseen ja noin sata yritystä ohjautuu tervehdyttämistoimiin.

Vaiheittain etenevään kehitystyöhön ovat käytettävissä laajasti suomalaisen yrityskehittämistoiminnan välineet ja toimijoiden palvelut. Progress-työkalun avulla yritys voi edetä kehittämistyössään ohjatusti askel askeleelta syvemmälle. Käytettävissä ovat myös ELY-keskusten tuotteistetut palvelut ja useiden kumppaneiden, kuten Finpron, Laatukeskuksen ja Finnveran palvelut sekä omana kokonaisuutenaan tervehdyttämispalvelut.

Alueellisesta toiminnasta vastaa Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKEL ry ja sen alueellinen organisaatio ja tervehdyttämispalveluista TMA Finland ry.

Aluekoordinaattorit


TRIO-plus-hanke toimii kaikkialla Suomessa. Jokaiselle ELY-alueelle on nimetty aluekoordinaattori, joka työskentelee joko teknologiakeskuksessa tai kehittämisyhtiössä. Heidän lisäkseen jokaisella alueella on useita yrityskontaktoijia sekä alueellinen taustaryhmä, joka ohjaa toimintaa.


Hankkeen rahoitus


TRIOplus-hankkeen rahoittajat ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Uudenmaan ELY-keskus, valtiovarainministeriö, Teknologiateollisuus ry, Sitra, Finnvera, Finanssialan Keskusliitto sekä pankit ja vakuutusyhtiöt.Lisätietoa TRIOplus-hankkeesta:


Päivitetty 2.10.2012

 

 
Paluu sivun alkuun